MBCT ( Mindfulness Based Cognitive Therapy)


De therapie is ontwikkeld door hoogleraren Williams, Segal en Teasdale.
Zij gingen in de leer bij J. Kabat-Zinn.

Ik ben deze opleiding gaan volgen omdat ik merkte dat ik in mijn praktijk ook steeds vaker cliënten kreeg die depressief of herstellende van een burn out waren. De Cliënten kwamen voor ontspannende voetreflexbehandelingen en al tijdens een eerste intake merkte ik dat ze vaak vastliepen op hun gedachten.
Om situaties van cliënten mogelijk beter te kunnen begrijpen vond ik deze opleiding een mooie aanvulling.
Ik bied dus GEEN therapie /training aan maar heb deze opleiding vanuit persoonlijke interesse en als extra informatie gevolgd en hoop hierdoor uw situatie beter te begrijpen en mogelijk met de voetreflexbehandelingen vanuit deze kennis beter te ondersteunen.

Hieronder ter informatie betreft MBTC

Wat is MBTC ( Mindfulness Based Cognitive Therapy) 

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens, maar dit heeft helaas vaak een averechts effect. Het vergroot vaak stress , spanning en angst en somberheid. Hoe harder we onze best doen om iets niet te voelen of te denken hoe sterker het wordt. Door MBCT leer je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van je gedachten, (lichamelijke) gevoelens.

De training leert u om bewuster stil te staan bij uw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met uw klachten om te gaan. Gedachten zijn namelijk niet meer dan gedachten. 

Doordat u opmerkzamer wordt, bent u zich eerder bewust van negatieve en zelfkritische gedachten. U leert deze aanvaarden voor wat ze zijn (gedachten zijn namelijk niet meer dan gedachten) en u leert met mildheid en acceptatie te kijken naar dat wat er van moment tot moment op de voorgrond is. Ook leert u om de aandacht te verplaatsen. U traint als het ware uw aandachtspier.   

De oefeningen van de therapie is vooral bedoeld voor mensen die te maken hebben met terugkerende depressies. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent en de tijd en ruimte neemt om thuis wat oefeningen te doen. Een goed moment om te beginnen is als je (gedeeltelijk) hersteld bent van een depressie omdat u dan meer energie en concentratievermogen heeft.

Zoals ik hierboven al aangaf bied ik deze therapie NIET aan maar kunt u bij verschillende aanbieders hiervoor terecht mocht u daar interesse in hebben